Carregando...
Polska KPRM

Konkurs: 130 lat Polaków w Mallet – wyniki

Komisja Konkursowa 130 lat Polaków w Mallet – zaaprobowała do realizacji następujące mikroprojekty:

Tradycje kulinarne Polaków w Mallet
130 lat Polaków w Mallet – konkurs międzyszkolny
130 lat Polaków w Mallet – tablica pamiątkowa
130 lat Polaków w Mallet – wystawa plenerowa
130 lat Polaków w Mallet – konferencja naukowa
Organizacja Archiwum Historii Polaków w Mallet
130 lat Polaków w Mallet – Uroczysty koncert zespołu folklorystycznego Mazury
Promocja Polaków w Mallet – produkcja materiałów promocyjnych

Projeto financiado pela Chancelaria do Primeiro-Ministro, no âmbito de uma tarefa pública relativa à ajuda à diáspora polonesa e aos poloneses no estrangeiro

18.09.2021

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021