Carregando...
Polska KPRMWNP

Konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Informujemy, że nasza organizacja Polski Zespół Folklorystyczny Mazury otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie rozwoju organizacji polonijnych w Ameryce Południowej
Kwota dotacji: 30 000,00 zł w 2023 roku i 34 000,00 zł w 2024 roku
Całkowita kwota zadania publicznego: 258 200,00 zł w 2023 roku i 127 400,00 zł w 2024 roku
Wsparcie organizacji w ramach projektu dotyczy dofinansowania m.in kosztów opłat eksploatacyjnych, ubezpieczenia, drobnych remontów, zakupu strojów.