Carregando...
Polska KPRMWNP

Wsparcie rozwoju organizacji polonijnych w Ameryce Południowej

Informujemy, że nasza organizacja Polski Zespół Folklorystyczny Mazury otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie rozwoju organizacji polonijnych w Ameryce Południowej
Kwota dotacji: 16 050 PLN w 2022 roku i 17 050 PLN 2023 roku

Całkowita kwota zadania publicznego w 2022 i 2023 roku: 462 747,00 PLN
Wsparcie organizacji w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów opłat eksploatacyjnych, ubezpieczenia, drobnych remontów, zakupu strojów, wynagrodzeń dla nauczycieli tańca, śpiewu oraz wynagrodzeń pracowników administracyjnych.