Carregando...
NacionalPolska KPRMVolens

Wymiana kulturalna polskich zespołów folklorystycznych

Dia 06 de novembro foi dia de apresentação e intercâmbio cultural entre os Grupos Folclóricos Mazury e Chabry i Maki em São Paulo.

W zeszły weekend doszło do długo oczekiwanego spotkania kultury polskiej w Brazylii. Polski Zespół Folklorystyczny Mazury spotkał się z Polskim Zespołem Folklorystycznym “Chabry i Maki” z São Paulo. Dwa dni bogatej wymiany kulturalnej były ogromnym doświadczeniem dla członków zespołu z Mallet, podczas którego, oprócz wspólnego pielęgnowania kultury naszych przodków, mieli oni okazję zwiedzić jedno z największych miast na kontynencie. Niezapomnianym i ważnym przeżyciem była też z pewnością wizyta w Muzeum Imigracji. 

Niezmiernie cieszy integracja środowisk polonijnych w Brazylii, nawet z tak odległych ośrodków – Mallet i São Paulo dzieli przecież prawie 700 kilometrów. Członkowie obu zespołów liczą, że w przyszłości jeszcze nie raz przyjdzie wystąpić im wspólnie na scenie – najlepiej tam, skąd przybyli do Brazylii ich przodkowie, czyli w Polsce. Do inicjatywy nie doszłoby, gdyby nie wsparcie Kancelarii Premiera Rady Ministrów, czyli organizatorowa programu “Wydarzenia polonijne za granicą”. Operatorem projektu regrantingowego  “Wzmacnianie tożsamości i pielęgnowanie kultury brazylijskich Polaków” była Fundacja Volens. 

No último final de semana aconteceu o tão esperado encontro da cultura polonesa no Brasil. O Grupo Folclórico Polonês Mazury reuniu-se com o Grupo Folclórico Polonês “Chabry i Maki” de São Paulo. Dois dias de rico intercâmbio cultural foram uma grande experiência para os integrantes da equipe de Mallet, durante os quais, além de alimentarem juntos a cultura de nossos antepassados, tiveram a oportunidade de conhecer uma das maiores cidades do continente. Uma experiência inesquecível e importante também, foi a visita ao Museu da Imigração.

A integração da comunidade polonesa no Brasil é muito gratificante, mesmo de centros tão distantes – afinal, Mallet e São Paulo estão a quase 700 quilômetros de distância. Os integrantes dos dois grupos esperam que no futuro voltem a se apresentar juntos nos palcos (de preferência onde seus antepassados vieram para o Brasil, ou seja, na Polônia). A iniciativa não teria acontecido se não fosse pelo apoio da Chancelaria do Primeiro Ministro do Conselho de Ministros, o organizador do programa “Wydarzenia polonijne za granicą“. A idealizadora do projeto “Wzmacnianie tożsamości i pielęgnowanie kultury brazylijskich Polaków” foi a Fundação Volens.