Carregando...
Polska KPRMWNP

Wsparcie organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego w Ameryce Południowej

24.08.2022

Informujemy, że nasza organizacja Polski Zespół Folklorystyczny Mazury otrzymała dotację na prowadzenie zajęć z języka polskiego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego w Ameryce Południowej

Kwota dotacji: 6 800,00 PLN

Całkowita kwota zadania publicznego: 142 889,19 PLN

Wsparcie organizacji  w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli, zakupu i wydruku materiałów dydaktycznych itp. 

Informamos que nossa organização, o Grupo Folclorico Polonês Mazury, recebeu um auxílio para a realização de aulas de língua polonesa dos fundos da Chancelaria do Primeiro Ministro da Polônia através do concurso “Polonia i Polacy za Granicą 2022”.

Nome da tarefa pública: Apoio a organizações que ensinam polonês na América do Sul

O valor do subsídio ao grupo: PLN 6.800,00

Valor total da tarefa pública na America do Sul: PLN 142 889,19

O apoio à organização no âmbito do projeto diz respeito ao cofinanciamento dos custos dos salários dos professores, compra e impressão de materiais didáticos, etc.